חלק ג

00:09:06

משיח הוא שלימות הכל, לכן יתבטלו בפניו כל הגויים שיראו בחכמתו.